اکثر ما هنگام روبه روشدن با موقعیت های تهدید آمیز یا فشار احساس تنش و اضطراب می کنیم.
این گونه احساسات، واکنش های بهنجاری در برابر فشار روانی است. اضطراب امتحان پدیده ای رایج است که به وفور در مراکز آموزشی و تحصیلی دیده می شود و همبستگی زیادی با عملکرد موفقیتآمیز یا ناموفق دانشآموز دارد.
فرد دارای اضطراب امتحان، فردی است که به خوبی مواد موضوعات درسی کلا سی و دوره را فراگرفته است. اما به دلیل اضطراب قادر به بیان دانسته های خویش در امتحان نیست.
بنابراین انتظار می رود بین نمره های اضطراب امتحان و نمره های دروس رابطه معکوسی وجود داشته باشد.
تحقیقات متعددی در مورد تاثیر اضطراب صورت گرفته است و بر همین اساس متخصصان تعلیم و تربیت اضطراب را به دو دسته تقسیم کرده اند:
۱) اضطراب تسهیل کننده یا تسریع کننده: کارکرد فرد را در موفقیت های پیشرفت معینی بهبود می بخشند. تحقیقات نشان داده است میزان متوسط اضطراب و فشار هیجانی سبب تسهیل کارکرد فرد می شود.
۲) اضطراب ناتوان کننده: اگر اضطراب از حد معینی فراتر رود باعث حواس پرتی، پریشانی و احساس درماندگی فرد می شود در این حالت فرد دچار کاهش بازده و افت عملکرد می شود. اضطراب نه تنها باعث نقایص هوشی و شناختی می گردد. بلکه موجب بروز اختلا لا ت رفتاری و جسمی نیز می شود. این حالت قادر است کارکردهای شناختی و هوشی روان و دقیق فرد را مختل کند.
▪ داشتن مهارت های زیر از اضطراب دانشآموزان می کاهد:
۱) داشتن یک برنامه ریزی اصولی و منسجم برای مطالعه درس های خود هستند.
۲) هنگام مطالعه تمرکز ل زم را داشته باشند.
۳) اوقات مطالعه خود را برای دروس مختلف تقسیم می کند.
۴) برنامه درسی هر روز را همان روز مطالعه می کند.
▪ پیشنهادهایی برای کاهش میزان اضطراب امتحان
۱) والدین باید انتظارات و توقعات خود را با علا یق و استعدادهای جوانان منطبق کنند.
۲) از تنبیه کردن کودکان و نوجوانان به دلیل گرفتن نمره کم خودداری کنند. این کار نه تنها باعث پایین آمدن اعتماد به نفس و عزت نفس تحصیلی آنها خواهد شد. بلکه زمینه ذهنی منفی ای نسبت به تحصیل در او ایجاد می کند.
۳) والدین باید نقاط قوت و استعدادهای فرزندان خود را بشناسند و آنها را تایید و تقویت کنند.
۴) معلمان نیز باید سطح توقعات خود را با توانایی ها و استعدادهای دانشآموزان هماهنگ سازند.
۵) معلمان باید محیط مساعد و آرامی برای دانشآموزان در جلسه امتحان فراهم آورند تا حالت تنش دانشآموزان از بین برود و اضطراب آنان کاهش یابد.
۶) والدین و معلمان باید از مقایسه دانشآموزان با سایر همسالا ن و همکلا سان جدا خودداری کنند تا از ایجاد احساس حقارت و اضطراب جلوگیری شود.
۷) اگر دانشآموز بیاموزد که در تمام موقعیت های حساس زندگی به خداوند تکیه کند. آرامش بیشتری خواهد داشت آموختن دعا یا سوره ای کوتاه از قرآن به کاهش اضطراب دانشآموز کمک می کند.
۸) مشاوران مدارس یا معلمان حتی الا مکان، روش های صحیح مطالعه و برنامه ریزی درسی را به دانشآموزان بیاموزند. دانشآموزان باید بدانند که آمادگی کافی برای امتحان باعث کاهش اضطراب می شود و بازده تحصیلی را بالا می برد.


موضوعات مرتبط: اموزش وپرورش

تاريخ : سه شنبه سوم بهمن ۱۳۹۱ | ۱۳:۳۰ بعد از ظهر | نویسنده : حمزه آبار |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.